top of page

ENNEAGRAMMETS

PERSONLIGHEDSTYPE 1

PERFEKTIONISTEN / IDEALISTEN

• 1-erne er detaljeorienterede og sætter kontrol, klare procedurer og orden i højsædet. De søger konstant forbedring og resultatet skal om muligt være fuldkomment. De er principfaste og har en indre idealistisk kritiker i sig, som fortæller, hvad der er rigtigt at gøre og ikke mindst holder følelserne på det rette niveau.

• I arbejds-/opgavesituationer ønsker de at ansvaret fordeles tydeligt, så de til fulde kan varetage deres del af opgaven og dermed holde sig til aftalte retningslinier og procedurer, samt få tingene færdige til tiden. 1-erne foretrækker arbejdet frem for det sociale liv og nyder belønningen i et udført stykke arbejde. De holder øje med andres arbejdsindsats for at sammenligne sig selv med dem. 1-ernes store talent er kvalitetskontrol, og de har det mindre godt med et arbejde, hvor der tages risikofyldte beslutninger.

Enneagrammet-type-1.jpg

1-eren kan teste denne tanke;

 

Om det der er rigtigt for den ene,
også nødvendigvis er rigtig for andre?
Enneagram uden tekst.png

LÆS OM

ALLE TYPER

FÅ DIN EGEN PERSONLIGHEDSTEST

Enneagramtest

Tilbud nr. 1:
ENNEAGRAM-TEST

Tilbudspris lige nu kr. 349,-

(Normalpris kr. 900,-)

Tilbud nr. 2:
ENNEAGRAM-TEST

+ 82 side Enneagramhæfte med fede visuals

Tilbudspris lige nu kr. 550,-

(Normalpris kr. 1.125,-)

Tilbud nr. 3:

COACHING SESSION - LIVE ELLER VIA SKYPE

+ ENNEAGRAM-TEST

+ 82 side Enneagramhæfte med fede visuals

Tilbudspris lige nu kr. 1.499,-

Jeg anbefaler, at du har været på kursus i Enneagrammet eller tager en coaching session i forbindelse med køb af test af kode og hæfte, fordi enhver test max er 70% valid og derfor kan kræve dialog med en professionel enneagramtræner.  Hæfte tilsendt uden test kr. 175,- (+ porto kr 50,-)

bottom of page