top of page

SPIRITUEL UDVIKLING

"Fortiden har ingen
  magt over nuet"
          - Eckhart Tolle

Hvis du går op i spiritualitet, har du sandsynligvis en overbevisning, at der udover den fysiske verden også findes noget større. Nogle kalder det den åndelige verden, andre energi, naturen, hierakierne.
Som menneske kan vi arbejde med det fysiske plan, vores tanker, erindringer samt udvikle en større viljeskraft og forbinde sig med "noget større" igennem meditation, åndelig litteratur samt kunst.
 

Man kan beskrive sjælen,som en mere vis intelligens,som udtrykker sig på det fysiske plan igennem vores handlinger, følelser og tanker - det som vi ofte beskriver som vores personlighed. 

Jeg oplever ofte, at mennesker nemmere får livsglæden tilbage efter fx stressforløb, traumer mm, når de også arbejder med sjælens intelligens.

Jeg plejer at sige, at sjælen sidder inde bag os og "kikker ud" i verden. Sjælen på virker vores personlighed og kommer med vise svar. Udviklingen i vores sjæl bæres videre fra inkarnation til inkarnation og fremmer hele verdens visdom

Her modnes vi gennem modgang og trængsler og lærer hvordan verden fungerer og hvordan vi bedst kan fungere i den – sammen med andre mennesker.
Når livet eller inkarnationen er slut, opsamles de indhøstede erfaringer i sjælen, hvor de omdannes til visdom.
Visdom er dybe erfaringer – indsigt og forståelse – der anvendes til helhedens bedste.

I sjælen er derfor opsamlet megen visdom, indhentet igennem mange inkarnationer – måske tusinder. Når vi kontakter sjælen – vores Højere Selv – f.eks. via meditation, kan vi få del i denne indsigt. Jo mere vi mediterer, læse åndelig viden og arbejder med vores kreativitet, jo mere kontakt har vi med sjælen og udvikler os åndeligt.

 


COACHING

SPIRITUEL UDVIKLING

Verden er for-underlig...

Er verden for underlig eller er den forunderlig? 

Jeg taler ofte om naturen, den fantastiske verden med masser af planeter, insekter, planter, forskellige mennesketyper, årstider mm og hvilken visdom den indeholder. Og at vi ser et meget lille udsnit af verdens evolution. 

Jeg taler om andre måder at se på følelserne vrede, sorg etc og taler om følelser som harmoni, kærlighed, ligeværd, mod mm.

2015-05-09 19.53.43.jpeg

KURSUS og FOREDRAG

Ønsker du et kursus eller foredrag på din arbejdsplads med et af disse emner?

 

Mennesket er hele tiden
på det højeste af sit udviklingstrin,
hvert eneste øjeblik
            - Rudolf Steiner

NÆRVÆR
LIGEVÆRD
SELVVÆRD

FÅ HJÆLP TIL

Stresshåndtering

Stresshåndtering kræver stor viden, her er du i kompetente hænder.

Konfliktløsning

Konfliktløsning kræver tillid. En tillid som kan bygges op i dig og i forhold til andre.

Samarbejdstræning

Fra 0-30% af arbejdstiden går med brok  - få den tid over på kunder og borgere.

Enneagrammet

Hvorfor reagerer du, som du gør og hvordan kan du handle og reagere anderledes i fremtiden?

Kommunikation

Vær med til at skabe en kultur, hvor I siger mere ja, end nej og bliver nysgerrige på at forstå hinanden.

Lederudvikling

Ledelse handler om nærvær og evnen til at forstå sig selv og andre.

Personlig udvikling

Få hjælp til at komme fra mindreværd eller merværd til ligeværd og selvværd.

Spirituel udvikling

Ofte kan "meningen" kun findes, hvis du ser verden fra et sjæleligt plan - og i et større perspektiv.

BOOK OG LÆR

KURSER

OG

FOREDRAG

COACHING

OG

TERAPI

ENNEAGRAMMET

bottom of page