top of page
Alle mennesker er indbyrdes afhængige - og hver enkeltes lykke afhænger af alles lykke.
 
Det er dette menneskeheden er nødt til at lære i dag som det første og det sidste.
 
- Hazrat Inayat Khan, Indien

SAMARBEJDSTRÆNING

Nogle arbejdspladser bruger helt op til 30%, på at tale om ting, som der ikke kan gøres noget ved.

 

Jeg underviser i at få defineret rammen på, hvad der ER besluttet og hvad man kan påvirke og især, hvordan det gøres mest konstruktivt.

COACHING

SAMARBEJDSTRÆNING

Jeg vil så gerne, men f..... det op

Jeg coacher mange, som har svært ved at indgå i samarbejde, fordi de tager ansvar for nærmest alt og taler før de tænker. Ligeledes coacher jeg mennesker, som ikke tør sige fra og have sin egen stemme i et team. Du er hjertens velkommen uanset, hvilken udfordring du har i forhold til at samarbejde.

High Fives

KURSUS og FOREDRAG

Ønsker du et kursus eller foredrag på din arbejdsplads med et af disse emner?

 

Mennesker gør det bedste
de kan
med de ressourcer
de har
på ethvert givent tidspunkt

NÆRVÆR
LIGEVÆRD
SELVVÆRD

FÅ HJÆLP TIL

Stresshåndtering

Stresshåndtering kræver stor viden, her er du i kompetente hænder.

Konfliktløsning

Konfliktløsning kræver tillid. En tillid som kan bygges op i dig og i forhold til andre.

Samarbejdstræning

Fra 0-30% af arbejdstiden går med brok  - få den tid over på kunder og borgere.

Enneagrammet

Hvorfor reagerer du, som du gør og hvordan kan du handle og reagere anderledes i fremtiden?

Kommunikation

Vær med til at skabe en kultur, hvor I siger mere ja, end nej og bliver nysgerrige på at forstå hinanden.

Lederudvikling

Ledelse handler om nærvær og evnen til at forstå sig selv og andre.

Personlig udvikling

Få hjælp til at komme fra mindreværd eller merværd til ligeværd og selvværd.

Spirituel udvikling

Ofte kan "meningen" kun findes, hvis du ser verden fra et sjæleligt plan - og i et større perspektiv.

BOOK OG LÆR

KURSER

OG

FOREDRAG

COACHING

OG

TERAPI

ENNEAGRAMMET

bottom of page