top of page

PERSONDATAPOLITIK FOR VINDELEV.COM

Introduktion

For at kunne administrere vore kurser og coachingsessions er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig: mail@vindelev.com

Dataansvarlig: Janni Vindelev

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du i forbindelse med tilmelding på et kursus eller coachingforløb opgiver til os.

Det drejer sig om disse personoplysninger:

Navn, telefon, e-mail, arbejdsgivernavn, evt. afdeling

 
Derudover bruger vi navn og e-mailadresse på en mailliste til brug ved udsendelse af nyhedsbreve.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans, max 2 år og bogføringsbilag i 5 år. Dog opbevarer vi navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved at klikke på 'unsubscribe' nederst i nyhedsmailen eller sende en mail til mail@vindelev.com.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder, som du kan bede om ved at skrive til vores persondataansvarlige:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.

 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte
  markedsføring.

 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

 • - oplysningspligt.

 

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/).

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til enkeltpersoner, virksomheder, organisationer uden for Vindelev.com.

Undtagelsen er udelukkende,hvis du giver dit samtykke.

Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger, hvis der fx skal ske et terapeut /coachskifte, samarbejde med anden behandler omkring homøopatisk medicinering.

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede 
virksomheder eller personer, der behandler data for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Vores samarbejdspartner indenfor it er p.t. Uptime-it.dk.

Firmaets sekretær gennem de sidste 15 år, vor fortrolige Birthe Sander har adgang til mailsystemet, ,Enneagram koder/tests,  bogføringsmateriale, nyhedsmaillister mm.

Informationssikkerhed

Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.

 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der 
  behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for person data- behandlingen i Vindelev.com

 

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Belønning til dem som har læst det hele

                     

 

               HØRT VED SKRANKEN:

Hej, jeg vil gerne slettes under GDPR

Jeg vil også gerne spørge om jeg ...

Desværre - jeg kan ikke finde dig i min database!

Selvfølgelig ...

Sådan!

bottom of page