top of page

HER KAN DU

VÆRE TRYG

"Det mest afgørende, som skete for os som børn var, at der var kærlige øjne, som så på os. Så på os med glæde og vame. Ikke fordi vi havde de gode egenskaber, men bare fordi vi var til.
 
- Johannes Møllehave, 1985

PROFIL

"Jeg tror på, at udvikling sker, når vi er stille nok indeni
til at lytte efter, hvad der er sandt -
og i et miljø, hvor der er tillid og tryghed"
- Janni Vindelev

MISSION

- at hjælpe mennesker med
hjertets-, tankens- og sjælens udvikling
- at støtte mennesker i at åbne hjertet til sig selv og overfor andre

- at træne mennesker i at tænke kærlige og sande tanker

- at skabe et vej til indre ro og nærvær ved at få større kontakt med sjælen

   

VÆRDIER OG MÅL

Mine værdier er

 

• at skabe et miljø med tryghed, hvor den enkelte har tillid og lyst til at udvikle sig

• at forstå og vise respekt for hinandens forskelligheder ud fra et psykologisk og sjæleligt perspektiv

• at udvikle mod og handlekraft til at være tro overfor sig selv

• at forandre sin adfærd fra mindreværd til selvværd 

• at have evnen til at kommunikere og indgå med ligeværd i relationer

• at være nærværende

• at tage ansvar for sin egen kommunikation og adfærd 

 

VINDELEV.COM

Siden år 2000 har Vindelev.com været omdrejningspunkt for personlig udvikling gennem samtaler, coaching, terapi, kurser og foredrag. Herigennem har jeg mødt mange mennesker med et inderligt ønske om at slippe offerrollen og i stedet turde tage ansvar for eget liv og egen kommunikation – og langt de fleste er gået styrkede fra det møde. 

I 7 år var jeg konsulent for Middelfart Sparekasse, som  blev  nr. 1 - Danmarks arbejdsplads 3 gange i den periode . Her blev der udviklet en masse spændende kurser i Personlig Udvikling, Ledelse, Kommunikation mm.

Som supplement til mine uddannelser  har jeg de seneste 14 år, været på ca. 100 kursusdage i antroposofi også kaldet "menneskekundskab" med baggrund i Rudolf Steiners værker.

 

Denne form for samtaleterapi er en integreret del af Vindelev.com, når kunderne ønsker det. Det tager afsæt i den selverkendelse, der kan erhverves gennem åndsvidenskaben. Antroposofisk samtale, også kaldet psykosofi, bygger således på, at mennesket er et åndeligt væsen, som i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd – og gennem samtaler, kunstterapi eller undervisning  kan du bryde fortidens mønstre og skabe menneskelig vækst og opblomstring.

Vindelev.com er en anerkendt konsulentvirksomhed. Janni har over 18 års erfaring i afholdelse af kurser og temeadage og en bred referenceliste. Janni har hjulpet mange klienter med coaching og terapi og har mere end 10000 timers erfaring i coaching og terapi sessions.

Vindelev er godt hjulpet af sekretær Birthe Sander, tegner/visuels Kurt Kvante samt tilknyttede konsulenter og psykolog til større opgaver.

Jeg arbejder med begreberne:

Nærvær - Ligeværd - Selvværd

Jeg har følgende baggrund for at undervise og have klienter:  Jeg er NLP-master, Enneagramtræner, Certificeret Bodynamic krops- og psykoterapeut. Jeg har trænet nærvær og meditation på 2 års uddannelse hos psykoterapeut og spirituel lærer Margit Madhurima Rigstrup og af andre inspirationskurser mm kan jeg nævne  psykoterapeut og spirituel lærer Lisbeth Marschner fra Ry, Enneagramtræner Russ Hudson, USA, Bodynamic founder Lisbeth Marcher, Finn Nørlev spirituel lærer i antroposofi gennem 14 år, heilpraktikker Arvin Larsen, Per Bach Boesen.

MIN BAGGRUND OG UDDANNELSE

Certificeret Bodynamic psykoterapeut


 

10 års erfaring

 • Bodynamic krops-og psykoterapi - 4 årig uddannelse.

 • 1 årig International bodynamic foundation.

 • 1 årig chok traume Bodynamic uddannelse.

 • Superviseret af fonder Lisbeth Marcher, Erik Jahrlnæs, Ditte Marcher, Hannah Østergaard, Kolbjørn(Oslo).

NLP-master


 

18 års erfaring

 • Uddannelse: NLP practitioner, NLP master, NLP formidling samt  3 kurser hos  Anthony Robbins
.

 • Jeg har coaches med NLP redskaberne i over 10.000 sessions i erhvervslivet, kommuner og for private klienter
.

 • Jeg bruger kommunikation og målsætnings- redskaberne i kurser og uddannelsesforløb.

Enneagramtræner


 

15 års erfaring

 • Jeg har taget 60 dages træning i Enneagrammet hos blandt andet Syntax, NLP-huset, Hudson (USA) m.flere
.

 • Jeg underviser på temadage i Enneagrammet som toleranceværktøj og indsigt i egne mønstre og coacher med/uden Enneagramtest
.

 • Jeg kan tilbyde 2 forskellige Enneagramtests
.

Intelligent Heart


 

12 års erfaring

 • Jeg har studeret hos Madhurima Rigtrup, spirituel lærer, psykoterapeut og forfatter til bogen "Det intelligente hjerte".

 • Jeg har med stor glæde været på 40  dages træning hos Madhurima i nærværtræning, meditation , samt evnen til at "byde følelserne velkommen”.

Meditationsuddannelse


 

8 års erfaring

 • Antroposofisk meditationsuddannelse - Dorte Nørlev.

Menneskekundskab - Antroposofi

 

12 års erfaring

 • 90 dages træning i Rudolf Steiners menneskesyn, herunder terapeutens skolingsvej, Livslykke/Livskunst mm.

Kunstterapi - Antroposofisk

 • Jeg er p.t. 3.-års studerende på Rudigers kunstterapi uddannelse.

 • Stressreducerende øvelser bruges i terapien, som fx. formtegning, kul, ler mm

Retreats mm.


 • 4 dages Silent Retreat - Eckhart Tolle

 • Workshop  - Dalai Lama

 • Workshop Jon Kabatt-Zin

 • Workshop John De Ruiter

 • Workshop Deepack Chopra

bottom of page