top of page
Enneagrammet
Enneagram.png

ENNEAGRAMMET

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er en beskrivelse af 9 forskellige persontyper. Man kan sige, at hvert enkelt menneske får en struktur ”en kasse”, at sætte sig selv i, så de har noget ”at bryde ud af”. Gennem et omfattende arbejde har tusindvis af almindelige mennesker skrevet deres personlige karakteristika ind i en model, enneagrammet. Ved at matche dine inderste udsagn om dig selv med type-beskrivelserne i enneagrammet, kommer du et stort skridt nærmere et meningsfuldt svar på, hvorfor du reagerer, som du gør og hvordan du kan handle og reagere anderledes i fremtiden. Enneagrammet er et redskab der understøtter respektfulde og gode relationer til andre mennesker og skaber selvindsigt.

Hvad er enneagrammet.gif

FÅ DIN EGEN PERSONLIGHEDSTEST

GEIR4142_AE-lav_edited.jpg

Tilbud nr. 1:
ENNEAGRAM-TEST

Tilbudspris lige nu kr. 349,-

(Normalpris kr. 900,-)

Tilbud nr. 2:
ENNEAGRAM-TEST

Enneagram bog med fede visuals på 82 sider

Tilbudspris lige nu kr. 549,-

(Normalpris kr. 1.100,-)

Tilbud nr. 3:

COACHING SESSION -  VIA SKYPE/FACETIME

+ ENNEAGRAM-TEST

+ Enneagrambog med fede visuals på 82 sider

Tilbudspris lige nu kr. 1.495,-

Jeg anbefaler, at du har været på kursus i Enneagrammet eller tager en coaching session i forbindelse med køb af test , fordi enhver test max er 70% valid og derfor kan kræve dialog med en professionel enneagramtræner. 
Enneagrambogen kan købes for kr. 200,-. Lige nu gratis forsendelse.

DE 9 PERSONLIGHEDSTYPER

Enneagrammet beskriver ni forskellige persontyper hvordan vi oplever os selv. Gennem indsigten bliver du mere bevidst om dine styrker og svagheder, dine handlemuligheder, arbejdsområder, dit sprog og dine kompetencer. Hver type har sine særlige faldgrupper og anvisninger på personlig udvikling. Hver type har ligeledes ni niveauer, som afhænger af om persontypen ses i sin sunde form, almindelige form eller usunde form.


Enneagrammet anvendes til indikation af det enkelte menneskes udgangspunkt, og til indikation af de bagvedliggende motiver for personens handlinger. Den viden du erhverver, belyser dine muligheder og hvordan de virkeliggøres. Det gælder både personligt, i nære relationer, i grupper og i virksomheder mm.

Nogle kalder Enneagrammet et ”toleranceværktøj”, fordi det giver så stor en indsigt og accept af hvor unikke og forskellige, vi mennesker er. Der er megen forskel på, hvordan konsulenter formidler Enneagrammet.
Jeg formidler det udfra et menneskesyn, at vi er talentfulde med vores enneagramtyper og har haft brug for vores adfærd for at "klare os som børn" - og at vi bliver hele mennesker ved at integrere andre typers talenter i os.

HVAD KAN ENNEAGRAMMET BRUGES TIL?

Team-udvikling

Enneagrammet er optimalt at bruge i forhold til teamsammensætning. Hvilke roller er besat, hvilke ting, skal man være opmærksom på at udvikle, rekruttere til. Hvad er vi gode til og hvor er vores faldgrupper. Ligeledes skaber det stor tolerance og respekt i et team, at kende hinandens styrker og udviklingssider, samt kommunikationsmåder.
Et fantastisk ”toleranceværktøj.”
 

Leder-udvikling

Enneagrammet kan hjælpe lederne med at få indsigt i styrker og udviklingssider i deres personlighed og lederstil. Ligeledes giver det konkrete værktøjer i forbindelse med kommunikation og coaching. Det skaber indsigt i, hvordan man bedst muligt kommunikerer og coacher sine medarbejdere og viser, hvordan man instruerer, støtter og giver empowerment til den enkelte medarbejder. Nogle vil gerne have deadlines, klare rammer, ros, andre vil gerne have ansvar for hele opgaven, korte beskeder o.s.v. Det er fantastisk at se, de synlige og målbare resultater, som blot få dages indsigt i enneagrammet kan give.


 

Typernes teamressourcer.jpg

Kommunikation og salg

Hvordan kommunikerer I med jeres kunder ? Hvordan tilpasser I sproget til den enkelte kundes personlighed ? Her findes meget konkrete redskaber, som optimere service og salg i enhver organisation. Kan også anvendes i produktion og lager for at optimere kommunikationen og derved skabe større produktion.

​Personlig udvikling

Enneagrammet bruges til kurser i personlig udvikling og individuel coaching af personalet. På få coachsessioner eller kursusdage, kan I få skabt indsigt i adfærd, reaktioner, stressfaktorer og meget mere hos jeres ledere og medarbejdere. Det skaber trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø at arbejde med enneagrammet.
 

Konfliktløsning

Det siger vist sig selv, at så grundlæggende indsigt i stressmønstre, adfærd, kommunikation og forskelligheder giver respekt og opbygger tillid, så konfliktløsning kan finde sted på en ansvarlig og respektfuld måde for alle i gruppen. Konflikter kan først løses, når tilliden bliver opbygget … og det vil ske med hjælp af bl.a. enneagrammet.
 

Motivation

Tænk hvad det kan give af ressourcer, hvis alle medarbejdere har indsigt i egne motivationsdrivkræfter?… At få fokus på sig selv og ro til fordybning, giver et løft til den enkelte medarbejder. I får også indsigt i, hvordan I motiverer hinanden bedst muligt.
 

Værdiarbejde

Hvad er virksomheden værdier og hvordan harmonerer de med den enkeltes. Her skabes der fokus på, hvordan hver enkelt kan få sine grundlæggende værdier opfyldt i relation til virksomhedens overordnede mål og værdisæt.

ENNEAGRAMMETS HISTORIE?

Hvad er enneagrammet.gif

Ordet Enneagram kommer af græsk, hvor Ennea betyder ni, og gram betyder model.
Den russiske filosof og lærer Georg Ivanovich Gurdjieff (1872 – 1949) var en af de første, der bragte Enneagrammet til Vesten. Han stiftede i 1920 Institut for Menneskers Harmoniske Udvikling i Frankrig og hjalp mennesker til personlig udvikling.


Oscar Ichazo startede i 1970 kurser i blandt andet Chile og nogle af hans første elever
har sidens startet deres egne Enneagram-skoler. Don Richard Riso og Russ Hudson har sidenhen forsket, udviklet – og skrevet adskillige bøger om Enneagrammet.

DOWNLOAD ENNEAGRAM-PLAKAT I A4

Enneagrammet - De ni persontyper - Vinde

LITTERATURLISTE

 

Der er skrevet 100-vis af bøger om Enneagrammet. Her er nogle få eksempler.

Jeg anbefaler klart Enneagrammets Visdom som den bedste.

Enneagrammets Visdom

Don Richard Riso

&

Russ Hudson

Enneagrammet- din personlige udviklingsvej

Helene Kongsbach

 

Enneagram

Niels Svendsen, erhvervspsykolog

 

Enneagrammet

Karen Webb

 

Enneagrammet

i grundtræk

David Daniels

&

Virginia Price

The Enneagram
of Parenting

Baron

&

Wagele

Enneagrammme made easy

Baron

&

Wagele

Personality

types

Don Riso

&

Russ Hudson

bottom of page