Enneagrammet kan bruges til:

Team-udvikling:
Enneagrammet er optimalt at bruge i forhold til teamsammensætning. Hvilke roller er besat, hvilke ting, skal man være opmærksom på at udvikle, rekruttere til. Hvad er vi gode til og hvor er vores faldgrupper. Ligeledes skaber det stor tolerance og respekt i et team, at kende hinandens styrker og udviklingssider, samt kommunikationsmåder.
Et fantastisk ”toleranceværktøj.”

Lederudvikling:
Enneagrammet kan hjælpe lederne med at få indsigt i styrker og udviklingssider i deres personlighed og lederstil. Ligeledes giver det konkrete værktøjer i forbindelse med kommunikation og coaching. Det skaber indsigt i, hvordan man bedst muligt kommunikerer og coacher sine medarbejdere og viser, hvordan man instruerer, støtter og giver empowerment til den enkelte medarbejder. Nogle vil gerne have deadlines, klare rammer, ros, andre vil gerne have ansvar for hele opgaven, korte beskeder o.s.v. Det er fantastisk at se, de synlige og målbare resultater, som blot få dages indsigt i enneagrammet kan give.

Kommunikation og Salg:
Hvordan kommunikerer I med jeres kunder ? Hvordan tilpasser I sproget til den enkelte kundes personlighed ? Her findes meget konkrete redskaber, som optimere service og salg i enhver organisation. Kan også anvendes i produktion og lager for at optimere kommunikationen og derved skabe større produktion.

Personlig udvikling:
Enneagrammet bruges til kurser i personlig udvikling og individuel coaching af personalet. På få coachsessioner eller kursusdage, kan I få skabt indsigt i adfærd, reaktioner, stressfaktorer og meget mere hos jeres ledere og medarbejdere. Det skaber trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø at arbejde med enneagrammet.

Konfliktløsning:
Det siger vist sig selv, at så grundlæggende indsigt i stressmønstre, adfærd, kommunikation og forskelligheder giver respekt og opbygger tillid, så konfliktløsning kan finde sted på en ansvarlig og respektfuld måde for alle i gruppen. Konflikter kan først løses, når tilliden bliver opbygget … og det vil ske med hjælp af bl.a. enneagrammet.

Motivation:
Tænk hvad det kan give af ressourcer, hvis alle medarbejdere har indsigt i egne motivationsdrivkræfter?… At få fokus på sig selv og ro til fordybning, giver et løft til den enkelte medarbejder. I får også indsigt i, hvordan I motiverer hinanden bedst muligt.

Værdiarbejde:
Hvad er virksomheden værdier og hvordan harmonerer de med den enkeltes. Her skabes der fokus på, hvordan hver enkelt kan få sine grundlæggende værdier opfyldt i relation til virksomhedens overordnede mål og værdisæt.

Team Ressourcer


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling