Danica Pension

”Din Personlighed er til salg”
Chefrådgiverne i Danica Pension, som betjener VIP-segmentet har været på et modulopdelt træningsforløb på i alt 7 dage med Vindelev.com, kaldet ”Din Personlighed er til salg.”

Dette var et anderledes og spændende kursus i salg- og rådgivning krydret med personlig udvikling. På disse dage oplevede jeg, at chefrådgiverne fik en meget givende indsigt i egne styrker og udviklingssider ved at blive testet i – og lære persontypeværktøjet – Enneagrammet.

Selv om denne gruppe har stor erfaring og været på mange kurser, så oplevede jeg, at de virkelig fik meget med sig hjem. Og af evalueringerne kan jeg se, at de også fik nye og givtige redskaber til at møde kundernes værdier optimalt.

Udviklingskonsulent
Marianne Birch
Danica Pension


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling