Hvad er NLP?

NLP er forkortelsen for Neuro Lingvistisk Programming, hvor NEURO er vores opfattelse som bliver bearbejdet i vores nervesystem (hjernen) gennem vores sanser.

Vores sanser består af:
• det vi ser – visuelt
• det vi hører – auditivt
• det vi føler – kinæstitisk
• det vi lugter – olfetisk
• det vi smager – gustetisk

LINGVISTISK er den måde vi udtrykker os på og den måde vi opfatter verden på. Alle vores oplevelser bliver kodet ved hjælp af sanser for at give mening og repræsenter i billede, ydre kropsfornemmelser, lugte, smag og ord.

PROGRAMMING er den måde, vi anvender vores oplevelser på, som er bearbejdet i vores nervesystem via vores sanser.


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling