Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er en beskrivelse af 9 forskellige mennesketyper. Man kan sige, at hvert enkelt menneske får en struktur ”en kasse”, at sætte sig selv i, så de har noget ”at bryde ud af”. Gennem et omfattende arbejde har tusindvis af almindelige mennesker skrevet deres personlige karakteristika ind i en model, enneagrammet. Ved at matche dine inderste udsagn om dig selv med type-beskrivelserne i enneagrammet, kommer du et stort skridt nærmere et meningsfuldt svar på, hvorfor du reagerer, som du gør og hvordan du kan handle og reagere anderledes i fremtiden. Enneagrammet er et redskab der understøtter respektfulde og gode relationer til andre mennesker og skaber selvindsigt.


Ni personlighedstyper

Enneagrammet beskriver ni forskellige persontyper hvordan vi oplever os selv. Gennem indsigten bliver du mere bevidst om dine styrker og svagheder, dine handlemuligheder, arbejdsområder, dit sprog og dine kompetencer. Hver type har sine særlige faldgrupper og anvisninger på personlig udvikling. Hver type har ligeledes ni niveauer, som afhænger af om persontypen ses i sin sunde form, almindelige form eller usunde form.

Enneagrammet anvendes til indikation af det enkelte menneskes udgangspunkt, og til indikation af de bagvedliggende motiver for personens handlinger. Den viden du erhverver, belyser dine muligheder og hvordan de virkeliggøres. Det gælder både personligt, i nære relationer, i grupper og i virksomheder mm.

Nogle kalder Enneagrammet et ”toleranceværktøj”, fordi det giver så stor en indsigt og accept af hvor unikke og forskellige, vi mennesker er.


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling