6'eren

Realisten/skeptikeren/loyalisten:
• 6-ere er forpligtende og til at stole 100% på, og de har ofte meget vanskeligere ved at have tillid til andre. De gennemskuer alt hvad der evt. kan gå galt, og forestiller sig ofte det værst tænkelige om fremtiden. De er grundige i deres overvejelser, undersøger for fejl og mangler og tvivler, indtil de er helt overbeviste om, at en beslutning er truffet på det rigtige grundlag. De kæmper gerne for andre, især minoritetsgrupper. De har et specielt forhold til autoriteter.

• 6-ere er gode til analytiske opgaver i en virksomhed. De kan lære andre at tage højde for ting der ikke er forudset, og er derfor gode som bagstoppere i nye tiltag og projektopgaver. De skal have en sag at kæmpe for, men bliver passive når ”kampen” er overstået. Under velordnede trygge arbejdsforhold er 6-erne dygtige, pligtopfyldende medarbejdere, der ikke sjældent sætter egne behov til side for firmaets skyld. Stramme planer gør skeptikere stressede.

Kan en 6-er have udbytte af at overveje den reelle konsekvens af, hvis noget går skævt?


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling