5'eren

Iagttageren/observatøren:
• 5-ere er optaget af at samle viden, men deler den ikke nødvendigvis med andre. Deres fremtoning kan virke indesluttet og rolig. Det er ikke uvenlighed, men blot fordi de beskytter sig selv og deres privatliv mod andres indtrængen og måske er lidt efter-tænksomme. Derfor kan de opleves som svære at komme i tæt kontakt med og bliver ofte misfortolket som distancerede. De holder af at være alene og er meget uafhængige af andre mennesker, men kan samtidig føle sig ensomme.

• 5-ere er engagerede mødedeltagere, så længe mødet holder sig til dagsordnen. Arbejdsmæssigt skal de helst have ”enerum”, så de ikke bliver forstyrret. Når de træffer beslutninger er det i et forsøg på objektivitet, og de leverer også beslutningen videre som en objektivt betragtning. De er eksperter i abstrakt tænkning samt til at udrede og præsentere vigtig information fra den indsamlede data. De er visionære og udviklertypen.

5-erne kan spørge sig selv, om andre givet vis kunne få mere fokus, hvis 5-ere delte lidt mere ud af deres viden.


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling