1'eren

Perfektionisten/idealisten:
• 1-erne er detaljeorienterede og sætter kontrol, klare procedurer og orden i højsædet. De søger konstant forbedring og resultatet skal om muligt være fuldkomment. De er principfaste og har en indre idealistisk kritiker i sig, som fortæller, hvad der er rigtigt at gøre og ikke mindst holder følelserne på det rette niveau.

• I arbejds-/opgavesituationer ønsker de at ansvaret fordeles tydeligt, så de til fulde kan varetage deres del af opgaven og dermed holde sig til aftalte retningslinier og procedurer, samt få tingene færdige til tiden. 1-erne foretrækker arbejdet frem for det sociale liv og nyder belønningen i et udført stykke arbejde. De holder øje med andres arbejdsindsats for at sammenligne sig selv med dem. 1-ernes store talent er kvalitetskontrol, og de har det mindre godt med et arbejde, hvor der tages risikofyldte beslutninger.

1-eren kan teste denne tanke; Om det der er rigtigt for den ene, også nødvendigvis er rigtig for andre?


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling