Om coaching

Mange mennesker er stressede over de krav som dagligdagen stiller, og frustrerede over et voksenliv, hvor det kan være svært at finde tid til at beskæftige sig med sine egne personlige muligheder og ressourcer.

De fleste ledere er meget travle mennesker, der har dagen fuldt besat med strategiske, driftsmæssige, operationelle og ikke mindst menneskelige udfordringer. På medarbejderniveau kan en coach støtte i konfliktløsning, karriereretning, i at lære at sige sin mening og meget mere.

Med coaching som en daglig støtte, bliver det nemmere at prioritere ledelse og forretningsudvikling som én hel proces. Det handler om at arbejde med at sætte professionelle og personlige mål og løbende indfri målene helhedsorienteret. At sætte ”turbo” på alle handlinger på én gang sætter en fremtidsorienteret/løsningsorienteret kæde af reaktioner i gang, som virker motiverende på alle involverede.

Behov for coaching:
• lære at sætte mål – og nå dem
• at bruge sine ressourcer optimalt
• hjælp til konfliktløsning i hverdagen
• behov for et større overblik
• at overvinde forhindringer
• at kunne analysere og træffe valg
• at kunne handle

Coaching handler om:
• skabe tillid
• konkretisere problemstillingen
• synliggøre ressourcer
• fokus på drømme – og mål
• bryde hæmmende overbevisninger
• få et større selvværd

Vi arbejder med coaching med udgangspunkt i NLP og Enneagrammet
Se mere under teori & metode.


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling