Book temadage til dit team i: 
Kommunikation 
Salg

Ledelse
Persontyper (Enneagram) Stressmestring

Det kunne fx. se sådan her ud:

Har dit team brug for at respektere hinanden endnu mere og kommunikere ligeværdigt?
Har i lyst til at lære jer selv endnu bedre at kende – at få indsigt i hinandens reaktionsmønstre og personlighed?

• at være i et team handler om at skabe tillid
• at få ærlighed og respekt ind i teamet
• at få en følelse af, at høre med i flokken
• at få fokus på eventuelle alliancer og at få konkretiseret,
hvad problemet handler om

Vi tror på, at mennesker gør det bedste de kan – også når der opstår konflikter. Ud fra dette menneskesyn, bliver det let og respektfuldt at få løst op for knuderne!

Vi brænder for at få kursisterne til at udnytte deres ressourcer bedst muligt ved at opleve gevinsten i selvudvikling til glæde for sig selv personligt og i relation til andre.

Sammen med holdet vil vi sørge for at skabe et optimalt og trygt sted hvor du kan lære mere om dig selv, – og hvor du samtidig får nogle inspirerende, sjove og lærerige dage.

Vi vil arbejde med mange forskellige øvelser omkring selvværd, ligeværd, nærvær og evt. inddrage Enneagrammettest (persontyper), eller stressindikatortest, hvis dette er behovet.

 

 

 

Dagene kan indeholde:
• indsigt i menneskers unikke
forskellighed

• din måde at handle og
reagere på

• indsigt i nærvær, ligeværd og
selvværd

• redskaber til personlig
udvikling og kommunikation

 


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling