Om Vindelev

Vindelev.com er en anerkendt konsulentvirksomhed. Janni har over 16 års erfaring i afholdelse af kurser og temeadage og en bred referenceliste. Janni har hjulpet mange klienter med coaching og terapi og har mere end 7000 timers erfaring i coaching og terapi sessions.

Jeg arbejder med begreberne- Nærvær - Ligeværd - Selvværd

Jeg har følgende baggrund for at undervise og have klienter:  Jeg er NLP-master, Enneagramtræner, Certificeret Bodynamic krops- og psykoterapeut. Jeg har trænet nærvær og meditation på 2 års uddannelse hos psykoterapeut og spirituel lærer Margit Madhurima Rigstrup og af andre inspirationskurser mm kan jeg nævne  psykoterapeut og spirituel lærer Lisbeth Marschner fra Ry, Enneagramtræner Russ Hudson, USA, Bodynamic founder Lisbeth Marcher, Finn Nørlev spirituel lærer i antroposofi gennem 14 år, heilpraktikker Arvin Larsen, Per Bach Boesen.
Jeg har blandt andet deltaget på retreat med Eckhart Tolle og seminars med Dalai Lama, John De Ruiter, Jon Kabatt -Zinn m. flere.
For tiden er jeg i gang med en 3-årig antroposofisk kunstterapeutuddannelse.

Jeg beskæftiger mig med coaching, Bodynamic krops- og psykoterapi, samarbejdstræning,  konfliktløsning, stresshelbredelse, personlig - og ledelsesmæssig udvikling, samt nærværstræning og meditation.


Jeg er certificeret i "stressindikatortest", som er den eneste stresstest på det danske marked, som er videnskabelig dokumenteret. Ligeledes kan jeg tilbyde enneagramtest til mine kunder.

I forbindelse med coaching/psykoterapi for mennesker med stress og depression arbejder jeg med mindfullness
homøopatisk medicinering, kropsbevidsthed og kognitiv terapi.

Jeg samarbejder med mange kompetence mennesker, som tilknyttes Vindelev.com efter behov.


Janni Vindelev: "Jeg tror på, at udvikling sker, når vi er stille nok indeni til at lytte efter, hvad der er sandt - og i et miljø, hvor der er tillid og tryghed"

 

Persondatapolitik for Vindelev.com

Introduktion
For at kunne administrere vore kurser og coachingsessions er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig:
Mail@vindelev.com

Dataansvarlig
Janni Vindelev

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du i forbindelse med tilmelding på et kursus eller coachingforløb opgiver til os.

Det drejer sig om disse personoplysninger:

Navn, telefon, e-mail, arbejdsgivernavn, evt. afdeling

 
Derudover bruger vi navn og e-mailadresse på en mailliste til brug ved udsendelse af nyhedsbreve.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved at klikke på 'unsubscribe' nederst i nyhedsmailen eller sende en mail til mail@vindelev.com.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder, som du kan bede om ved at skrive til vores persondataansvarlige:

  • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger
   - oplysningspligt.
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
  • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte
        markedsføring.
  • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til enkeltpersoner, virksomheder, organisationer uden for Vindelev.com.

Undtagelsen er udelukkende,hvis du giver dit samtykke.

 Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger, hvis der fx skal ske et terapeut /coachskifte, samarbejde med anden behandler omkring homøopatisk medicinering.

 Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede 
virksomheder eller personer, der behandler data for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale. Vores samarbejdspartner indenfor it er p.t. Uptime-it.dk.

Informationssikkerhed
Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der 
  behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for person data- behandlingen i Vindelev.com

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 
 

Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling